Regulaminy

W regulaminie biegu są ujęte wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu wydarzenia, wymagań jak i informacje dodatkowe.

Regulaminy w formacie PDF

Aby pobrać pełny regulamin biegu wraz z załącznikami kliknij: www.biegtygrysa.pl/regulamin.pdf.

Regulamin noclegu i kolacji: www.biegtygrysa.pl/regulamin-nocleg.pdf

Ważne daty i uwagi dodatkowe

  • Zapisy na bieg odbywają się do 20 stycznia 2017 lub do wyczerpania miejsc. Wszystkie zmiany w zgłoszeniach (dane personalne, dane dodatkowe takie jak nocleg, posiadanie kamer typu go pro itd.) muszą zostać zgłoszone najpóźniej do 20 stycznia 2017.

  • Uczestnicy biegu chcący uczestniczyć w Biegu Tygrysa z kamerą akcji typu np.: „Go Pro” muszą poinformować organizatora do 20 stycznia 2017. W przypadku braku powiadomienia organizatora, organizator zastrzega sobie prawo zakazu startu uczestnika z kamerą ze względu na procedury organizacji biegu na poligonie wojskowym. Obowiązuje zakaz używania kamer typu Go Pro w kategorii Sandokan.

  • Dopuszcza się start osób z obywatelstwem innym niż Polskie. Ze względu na wymogi prawne przeprowadzania biegu na poligonie wojskowym, osoby z obywatelstwem innym niż Polskie muszą zgłosić się najpóźniej do 1 grudnia 2016 i w trakcie zapisów zaznaczyć obywatelstwo inne niż Polskie.

Organizatorzy i partnerzy